לתשומת לב המשתמש בבידוד תרמלייף

המידע הטכני המסופק באתר הינו מדויק ואמין למיטב ידיעתנו ובדיקותינו.

מודגש שהמידע ניתן כמידע כללי והוא אינו מהווה מפרט לביצוע ולא מפרט ליישום.
מודגש שהמפורט באתר אינו תחליף לייעוץ ואו הדרכה ואו פיקוח ואו ליווי ע”י יועץ/מדריך מורשה.
המוצרים באתר מיועדים ליישום מקצועי ע”י בעלי מקצוע מנוסים שהוסמכו על ידינו או על ידי מסמיכים מוכרים על ידינו.

המידע הטכני והוראות היישום מתעדכנות מעת לעת, עם התפתחות הניסיון והידע – לכן, חיוני שהתכנון לשימוש והיישום בפועל יתבצעו על פי המפרטים ליישום שבתוקף ועל פי המידע הטכני העדכני.
חובתו של המשתמש להתעדכן במסמכים האחרונים התקפים – טרם השימוש.

מסמכי החברה והוראותיה מתוקפים ומתוארכים, אולם מודגש כי אם בידי המשתמש מסמכים ואו הוראות שאינן עדכניות ואו אינן מתוארכות – יראו כאילו אינן בתוקף.

חובת המשמש לנקוט זהירות וליישם את המוצרים על שטח קטן ולוודא התאמה ויכולת יישום. רק לאחר אישור התאמתם יש ליישם על גבי כל השטח.

על פי החוק לכל מוצר קיים גיליון בטיחות – חשוב לעיין בו לפני תחילת העבודה וליישם בהתאמה את ההנחיות הכתובות בו.

בכל בעיה או שאלה שעולה, נא מלאו פרטים ונחזור בהקדם: