צפו בהמלצתה של ג’ני לבידוד קירות הבית בתרמלייף. 

ג’ני חיפשה בידוד קירות ונוכחה כי כל סוגי הבידוד הקיימים דורשים שיפוץ מאסיבי לביתה ושינויים מרחיקי לכת במראהו. 

תרמלייף מאפשר בידוד קירות איכותי לכל בית קיים וחדש.